Χλωρίδα και Πανίδα

 

 

Η Χλωρίδα της περιοχής παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, αφού εδώ θα συναντήσουμε σπάνια ενδημικά φυτά της Κρήτης καθώς  και φυτά με σπουδαίες αρωματικές, μελισσοτροφικές και καλλωπιστικές ιδιότητες Τα φυτά αυτά θα τα συναντήσετε σε ολόκληρη την Κίσαμο ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε είδους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τις 13 περιοχές του νομού Χανίων που έχουν προταθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμ­ματος ΝΑΤURA 2000 ως περιοχές για ειδική προστασία, λόγω της σημασίας τους οι τρεις ευρίσκονται στην εν λόγω περιοχή της Κισάμου

Ολόκληρη η περιοχή της Κισάμου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέ­ρον από πλευράς χλωρίδας, πανίδας, γεωμορφολογίας, φυσικού κάλλους. Ειδικότερα όμως οι περιοχές που έχουν προταθεί στο πρό­γραμμα ΝΑΤURΑ 2000 έχουν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προκαλούν το ενδιαφέρον των περιηγητών αλλά και των βοτανολό­γων

Φυτά και δέντρα που καλλιεργούνται και προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι:

Ελαιόδεντρα χιλιάδες  στις πλαγιές και τους  κάμπους της περιοχής. Χαρακτηριστικό τους  γνώρισμα είναι το ελαιόλαδο που παράγετε το οποίο ξεχωρίζει παγκόσμια για το άρωμα και τη γεύση του Πρέπει επίσης  να τονίσουμε ότι στην Κίσαμο η παραγωγή ελαιολάδου ανά ελαιόδεντρο είναι η μεγα­λύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης  με αμπέλια, εσπεριδοειδή, μηλιές, αχλαδιές, καστανιές, αμυγδαλιές, πλατάνια, φοίνικες, χαρουπιές είναι γεμάτη η περιοχή της  Κισάμου

Οι περιοχές που έχουν προταθεί στο πρόγραμμα ΝΑΤΙΙΚΑ 2000 είναι οι παρα­κάτω:

 

>    ΟΚ 4340001 Ήμερη & άγρια Γραμβούσα - Τηγάνι - Φαλάσαρνα - Ποντικονήσι έκταση 57.813 στρέμ.

>    ΟΚ 4340004  Έλος - Τοπόλια - Σάσαλος - Άγιος Δίκαιος έκταση 73.519 στρεμ.

>    ΟΚ 4340002 Ελαφονήσι - Παραλία μέχρι Ακρ. Κριός  έκταση 2.718 στρεμ.