ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2487/8-3-2023 ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2487/8-3-2023 ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κίσσαμος - Φεστιβάλ  Γεύσεων & Τέχνης   16-22 Αυγούστου 2023»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κίσσαμος - Φεστιβάλ Γεύσεων & Τέχνης 16-22 Αυγούστου 2023»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/7/2023 ΕΩΣ  30/9/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/7/2023 ΕΩΣ 30/9/2023