ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 8682/2021 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 8682/2021 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την <<Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου>>.

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την <<Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου>>.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού καθαριότητας σχολείων της υπ΄αρ. 8682/2021 Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού καθαριότητας σχολείων της υπ΄αρ. 8682/2021 Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης