ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2024 ΕΩΣ 11/03/2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2024 ΕΩΣ 11/03/2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθειες προϊόντων και αγαθών λειτουργίας καντινών υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθειες προϊόντων και αγαθών λειτουργίας καντινών υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 6  Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 6 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου