ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΣΟΧ 2/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΣΟΧ 2/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ