ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2024-2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Νέα Ανακοινώσεις