ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2312/28-2-2024 ΣΟΧ 2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2312/28-2-2024 ΣΟΧ 2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2312/28-2-2024 ΣΟΧ 2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2312/28-2-2024 ΣΟΧ 2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΣΗΣ

ΣΟΧ 3/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 6/6/2024 ΕΩΣ 17/6/2024

ΣΟΧ 3/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 6/6/2024 ΕΩΣ 17/6/2024