Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την <<Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου>>.

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την <<Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου>>.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ