ΣΟΧ 2/2024 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 25/4/2024 ΕΩΣ 13/5/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΡΗΤΗ 2021-2027»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Κισσάμου» με κωδικό ΟΠΣ 6002519, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» - Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας», στον Δήμο Κισσάμου
που εδρεύει στον Κίσσαμο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Κισσάμου, κατόπιν της υπ’ αρ. 62/15-4-2024 (ΑΔΑ:Ψ6ΞΒΩΕΖ-8ΑΟ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δυο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007, για την είσπραξη τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής της περιοχής του Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 1297/27-1-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10341/3-11-2022 ΣΟΧ 4/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού για τον μήνα Μάιο έτους 2021

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάιο έτους 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού