ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 1297/27-1-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10341/3-11-2022 ΣΟΧ 4/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού για τον μήνα Μάιο έτους 2021

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάιο έτους 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού