Θ. Σταθάκης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών»

Τις θέσεις του Δήμου Κισσάμου όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειακών έργων, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ο Δήμαρχος Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης φορέων που πραγματοποιήθηκε – στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας - το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, με θέμα τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεταιρισμών για τις ΑΠΕ στο Ν. Χανίων και στη Κρήτη γενικότερα.

Όπως τόνισε ο κ. Θ. Σταθάκης «μέσα από τη διαχείριση της ενέργειας και επενδύσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να υπάρξει βελτίωση και των οικονομικών των ΟΤΑ» ενώ συμπλήρωσε πως «οι ΟΤΑ μπορούν και πρέπει από καταναλωτές ενέργειας να γίνουν και παραγωγοί ενέργειας».

Σχετικά με τις ΑΠΕ ο Δήμαρχος Κισσάμου σημείωσε πως «στην Κρήτη, οι προοπτικές αξιοποίησης των ΑΠΕ είναι πολύ μεγάλες, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη κατάλληλο αιολικό δυναμικό καθώς και αξιοποιήσιμο υδάτινο δυναμικό στις ορεινές περιοχές». Κομβική ωστόσο προϋπόθεση - σύμφωνα με τον κ. Θ. Σταθάκη - για να μπορέσει να υπάρξει ορθολογική αξιοποίηση των ΑΠΕ σε όλη την επικράτεια αλλά και στην Κρήτη, είναι ο σχεδιασμός για τα ενεργειακά έργα να λαμβάνει χώρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες μαζί με τους δήμους και τις περιφέρειες. 

Αναφερόμενος τέλος στις προοπτικές αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών ο Δήμαρχος Κισσάμου εμφανίστηκε θετικός τονίζοντας πως «οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί αποτελούν ένα από τα μέσα για να ενδυναμωθεί η κοινωνική συμμετοχή στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων σε τοπικό επίπεδο, αφού εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και στην υλοποίηση και τη λειτουργία των  έργων εξοικονόμησης και των μονάδων παραγωγής ενέργειας, με τα οφέλη μιας τέτοιας πρότασης να είναι αρκετά και σημαντικά».

Ως παράδειγμα μάλιστα, ο κ. Σταθάκης, ανέφερε πως μέσω της τοπικής συμμετοχής μπορεί να αυξηθεί η αποδοχή των έργων αξιοποίησης ΑΠΕ στο βαθμό που αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά και οι πολίτες μπορούν να σταθμίσουν τα υπέρ και τα κατά ενός τέτοιου έργου.