Πρόσκληση Νο 4 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.Πρωτ:1934

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 4

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις  19-2-2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Eκμίσθωση Δημοτικού κτήματος <Γαλανού Κάμπος>.
  2. Μεταγραφή Ακρωτηρίου Γραμβούσας.
  3. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Κισσάμου.
  4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

 

 

                                               Κίσσαμος  15-2-2013                                                                   

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

                                      ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ