Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο«ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΡΑΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ»