ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος  14/09/2020

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Πληρ.28223-40231

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

 

Ο Δήμος Κισσάμου  υπενθυμίζει  στους πολίτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κισσάμου, ότι η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης της διόρθωσης  τετραγωνικών άνευ προστίμων,  βάσει του Ν.4647/2019 και ύστερα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, είναι η  30-09-2020.

 

Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019 -και έπειτα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί- : «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 30.09.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9   και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά. Η πρόσβαση  γίνεται μέσω των  site του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:  https://mindigital.gr/,  του Υπουργείου Εσωτερικών: ypes.gr, της ΓΓΠΣΔΔ:  gsis.gr  και της ΚΕΔΕ:  kedke.grμε την χρήση των Κωδικών Taxisnet,  ενώ για την διόρθωση  μέσω των παραπάνω ιστοτόπων δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού από τον πολίτη.  Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διορθώσεων και έπειτα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί , ορίζεται η 30-09-2020.

 

 

 

                                                                   Εκ του Δήμου