ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ <<ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

Κίσσαμος  05/06/2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ <<ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ>>

 

“ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ”

 

Ο Δήμος Κισσάμου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» που τέθηκαν σε ισχύ, καλεί τους δημότες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο Κισσάμου και για οφειλές  που έχουν ήδη βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 16 Ιουλίου 2019,  να προσέλθουν στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο,  άμεσα και έως  16 Σεπτεμβρίου 2019  προκειμένου:

Α. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με παραγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους

Β. είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:

 

α/α

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων & προστίμων

1

2 - 24

80%

2

25 - 48

70%

3

49 - 72

60%

4

73 - 100

50%

 

και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223–40231 καθώς και 28223-40218,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πολιτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη τελών ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης-τελών παρεπιδημούντων – τελών επί των ακαθαρίστων κτλ ,  θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα του κανονισμού υδροάρδευσης-αποχέτευσης καθώς και όλα τα νόμιμα μέτρα είσπραξης των οφειλών.

 

                                                                   Εκ του Δήμου