Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 10 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Αρ.Πρωτ:2926

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 10

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ

1.Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

                2. KSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές

                   Εκπρόσωπος κ. Φανουργιάκης Θεόδωρος.

 

 

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση στις 3-4-2019 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

        ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2017 Δήμου Κισσάμου.

 

 

 

 

 

 

                                                         Κίσσαμος 29-3--2019                                                                 

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

 

                                      ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ