Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 11 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Αρ.Πρωτ:2946

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 11

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις 3  Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:30 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.Αποδοχή χρηματοδότησης 300.000 Ευρώ. για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.
  2. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.
  3. Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικον. αποτελεσμάτων έτους 2019.
  4. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
  5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών.
  6. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελετών (Γεωλογικής-Γεωτεχνικής-Υδραυλικής) για το έργο <Κατασκευή Ταμιευτήρα Λιμνοδεξαμενής Σφηναρίου.
  7. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω μη ενημέρωσης.(Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας).
  8. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτη λόγω οικονομικής αδυναμίας.
  9. Διορθώσεις βεβαιωτικών καταλόγων. Εισήγηση Οικον.Υπηρεσίας.

10. Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ως εποχιακής για το έτος 2019.Εισήγηση Οικον.Υπηρεσίας.

11. Λύση σύμβασης με τις εταιρείες VODAFON-PANAFON AEET & WINDELLAS και εκ νέου εκμίσθωση της Δημοτικής Εκτασης Τ.Κ.Κεφαλίου.

 

 

 

 

 

 

                                                         Κίσσαμος 29 -3 -2019                                                                

                                                             H ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                  ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ