ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 2 KAI 3 Ν.3861/2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                            Κίσσαμος , 20-02-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1409

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΑΡΘΡΟ 2 KAI 3 Ν.3861/2010