ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»