Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο : Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο :
Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου
Προϋπολογισμός:    € 241,203.25 (χωρίς ΦΠΑ)
€ 296,680.00 (με ΦΠΑ)
Διάρκεια:    8    μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά


To έργο «Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας», αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά, για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο Διακήρυξης.