Πρόσκληση Νο 5 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 5

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 


Π Ρ Ο Σ


Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση στις 25-2-2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Εγκριση προυπολογισμού έτους 2013.       

 

                                                 Κίσσαμος 21-2-2013                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ