Λήψη απόφασης περί : Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»