Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 3 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 3

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και του Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις  11-2-2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργου <Κατασκευή τοιχίου στη Κουνουπίτσα>.
  2. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με ΔΗΠΕΘΕΚ έτους 2013.
  3. Υποβολή πρότασης στα ΟΣΑΠΥ για το έργο <Ανάπλαση Οικισμού Καλλεργιανών>.
  4. Εγκριση μελέτης έργου <Ανάπλαση Οικισμού Καλλεργιανών>.
  5. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων,προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Δήμου έτους 2013.
  6. Καθορισμός επιχορήγησης Ν.Π <Δημοτικοί Βρεφ/κοί Σταθμοί Κισσάμου> έτους 2013.
  7. Υπολογισμός τελών σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο σύμφωνα με την 43/2012 απόφαση Δ.Σ.
  8. Επιβολή τελών χρήσης δικτύου ύδρευσης.

(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.Απόφαση 6/2013).

  1. Εξέταση αιτήματος ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου <Διαμόρφωση εσοχής στάθμευσης για την ασφαλέστερη είσοδο-έξοδο Λεωφορείων>.

10.  Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου.

 

                                                Κίσσαμος  7-2-2013                                                                   

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

                                      ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ