ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ <<ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ>>

 

“ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ”

 

Ο Δήμος Κισσάμου σας ενημερώνει ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 145/30-09-2019, παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) περί Ρύθμισης οφειλών.

 

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019,  έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

 

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως και τις 31/12/2019 στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κισσάμου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

Α. Εφάπαξ εξόφληση οφειλών με παραγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους

Β. Ρυθμίση οφειλών σε δόσεις  σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α/α

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων & προστίμων

1

2 - 24

80%

2

25 - 48

70%

3

49 - 72

60%

4

73 - 100

50%

και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223–40231 καθώς και 28223-40218,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πολιτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη τελών ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης-τελών παρεπιδημούντων – τελών επί των ακαθαρίστων κτλ ,  θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα του κανονισμού υδροάρδευσης-αποχέτευσης καθώς και όλα τα νόμιμα μέτρα είσπραξης των οφειλών.