Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για του έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2017»