Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η, Νο 07 Αριθ. Πρωτ. 15214. Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2), την δεύτερη (2η) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού λειτουργίας αποχέτευσης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφέ Παντοπωλείου) στη θέση «Βάθη» Τ.Κ. Βάθης, από τον Καστρινάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου.

 

                                                                                  

                                                                                  Κίσαμος 29-10-2012

                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

                                                                   ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ