23/ 01 / 2012, Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Αντιδημάρχους και στους Δημοτικούς υπαλλήλους

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο της Απόφασης του Δημάρχου Κισάμου που ακολουθεί :