Απόφαση μαθηματικού διαγωνισμού

 Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων

 

 

Κίσσαμος, 07-11-2014

 «2ος Μαθητικός  Διαγωνισμός για την οδική ασφάλεια»

 

 

Aρ. Πρ:15075

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

 

      Στην Κίσσαμο και στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Κισσάμου ,σήμερα   07 Νοεμβρίου     ημέρα Παρασκευή      και ώρα 14:00  συνήλθε η  Επιτροπή αξιολόγησης, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της, για τη βράβευση των έργων  ζωγραφικής των μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας στα πλαίσια  του 2ου Διεθνούς  Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια».

 

 

 

 

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία,  Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Κισσάμου, Πρόεδρο

 Παπαευαγγέλου Χαρίλαο,  Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Κισσάμου, Μέλος

 Μπατουδάκη Μιχαήλ, Διευθυντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισσάμου, Mέλος

και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  4227/24-09-2014  έγγραφο  της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης)

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

    Να απονείμει το πρώτο βραβείο στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου, το δεύτερο

στο Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά και το τρίτο  στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κισσάμου.

 Επίσης απονέμει  επαίνους  συμμετοχής στο Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας,  στο Δημοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κισσάμου,

στο 1ο Γυμνάσιο Κισσάμου και στο 2ο Γυμνάσιο Κισσάμου  EΠΑΛ Κισάμου .

   

 

Η πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

 

 

 

Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία                                     Παπαευαγγέλου Χαρίλαος

                                                                                    Μπατουδάκης Μιχαήλ