Παρουσίαση μελέτης με θέμα: «Μουσείο Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου»

Παρουσίαση μελέτης με θέμα: «Μουσείο  Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου»