ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7694/21-8-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ