ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κίσσαμος 9-2-2024

  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                            Αρ.Πρωτ:1719

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  3

   

                                                         Προς τους κ.           1) Κελαιδή Ιωάννη  

                                                                                     2) Γλαμπεδάκη Βασίλειο

                                                                                     3) Μαυροδημητράκη Σπύρο

                                                                                     4) Τουλουπάκη Θεόδωρο

                                                                                     5) Σταθάκη Θεόδωρο

                                                                                         6) Παρτσαλάκη Αντώνιο    

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Ψαράκη Νεκτάριο, αναπληρωματικό μέλος. 2.Φραγκιουδάκη Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος. 3.Θεοδωρογλάκη Μιχαήλ, οριζόμενο μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Σας καλώ σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Εγκριση Πρακτικού 2 Επιτροπής διαγωνισμού έργου <ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ> Κατακύρωση σύμβασης.

2. Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών καταργούμενου Νομικού Προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισσάμου.

3.Εγκριση Απολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Α.Σαριδάκη.

4. Εγκριση Απολογισμού έτους 2022 Δήμου Κισσάμου.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.(Τρεις υπάλληλοι του Δήμου).

6.Χορήγηση  έγκρισης εισόδου-εξόδου , στη θέση <Κάμπος> ή <Κανόνια> ή <Καταυλισμός>, εκτός ορίων Οικισμού, στην Δ.Κ. Καλλεργιανών Δ.Κισσάμου για την εγκατάσταση <Βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου> (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

7.Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, στη θέση <Κουτσή ρίζα><, εκτός ορίων Οικισμού στην Δ.Κ.Πλατάνου Δ.Κισσάμου για την <Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και τμήματος ισογείου με σοφίτα (ενεργειακής κατηγορίας Α+) χρήσης τουριστικών μη κύριων καταλυμάτων & 3 κολυμβητικές δεξαμενές>.

 

 

 

 

          

    

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                       ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ