Κέντρο Πληροφόρησης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CROSS COASTAL NET.

 

 

                                                    

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 Κέντρο Πληροφόρησης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CROSS COASTAL NET.

Ο Δήμος Κισσάμου ανάλαβε την ευθύνη εξεύρεσης και παραχώρησης του κατάλληλου χώρου για την στέγαση του Παρατηρητηρίου/Κέντρου Πληροφόρησης πλησίον της περιοχής Natura 2000 της Λιμνοθάλασσας του Μπάλου  στην Π.Ε. Χανίων, καθώς επίσης την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού  και την στελέχωση του Παρατηρητηρίου/ Κέντρου Πληροφόρησης.

Το Παρατηρητήριο / Κέντρο Πληροφόρησης εδρεύει στο πρώην κοινοτικό γραφείο Γραμβούσας έχει στελεχωθεί και λειτουργεί πλήρως από τις αρχές του καλοκαιριού .

Σκοπός του Παρατηρητηρίου/ Κέντρου Πληροφόρησης είναι η παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας των περιοχών Natura 2000  του Μπάλου και η παροχή πληροφόρησης.

Η θέση του Παρατηρητηρίου είναι κομβική, καθώς ο Μπάλος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Κισσάμου με ανεκτίμητη οικολογική και αισθητική αξία και περιλαμβάνεται στο Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. 

Τα στελέχη του Κέντρου  παρέχουν πληροφόρηση στους επισκέπτες, αλλά και παρακολουθούν την περιοχή Natura 2000. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Κέντρο Πληροφόρησης για να πληροφορηθείτε σχετικά το μπάλο  και  το δίκτυο NATURA 2000 και το έργο CROSS COASTAL NET.

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

                                                                                                                        Εκ του Δήμου.