Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στο Πνευματικό Κέντρο στην Κίσσαμο

 

 

                                                    

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στο Πνευματικό Κέντρο στην Κίσσαμο

To Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, διοργάνωσε Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης με θέμα «Έξυπνες Ψηφιακές Εφαρμογές Δικτύωσης και Προβολής Πράσινων Τουριστικών Προορισμών» το Σάββατο 19 Αυγούστου στο Τσατσαρωνάκειο Πνευματικό Κέντρο στην Κίσσαμο. Το εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο κ. Δημήτρης Μουντάκης, μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, αποσκοπούσε στην ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές. Σε αυτό συμμετείχαν ειδικοί από τους εταίρους του έργου αλλά και εκπρόσωποι του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον τουρισμό. Στο Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης παρουσιάστηκαν τα θέματα όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου καθώς και  τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας δικτύωσης και προώθησης του CROSS-COASTAL-NET. Επιπλέον συζητήθηκε η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάδειξη αειφόρων μορφών τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε η περίπτωση της περιοχής του Ακάμα στην Κύπρο, ενώ έγινε λόγος για τις ψηφιακές εφαρμογές σε πράσινους προορισμούς και αναφέρθηκε στο Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος και το έργο JoInOuT (με Φορέα Αρωγό την ΕΤΑΜ Α.Ε.), τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έργο CROSS-COASTAL-NET επιχειρεί να εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000 καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Τα πρόσωπα του Εργαστηρίου: Δημήτρης Μουντάκης, μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου ΧανίωνΒασίλης Σιωμάδης και Παναγιώτης Αλεξόπουλος, επιστημονικοί συνεργάτες του επιμελητηρίου Χανίων Δρ Πέτρος Κοσμάς από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης από την εταιρία ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΑΕ.

Οι εταίροι του έργου: το Επιμελητήριο Χανίων, το Επιμελητήριο Πάφου, ο Δήμος Κισσάμου, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου .

 

                                                                                                                                          Εκ του Δήμου.