ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CROSS-COASTAL-NET

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ             ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CROSS-COASTAL-NET

Το έργο CROSS-COASTAL-NET στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με απώτερο σκοπό την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ, οι οποίες δέχονται ήδη μεγάλες πιέσεις στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη, ή απειλούνται από μελλοντικές πιέσεις, όπως η Χερσόνησος του Ακάμα στην Κύπρο, από τον μαζικό τουρισμό.Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του έργου μπορείτε αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του έργου: https://cross-coastal-net.eu/, Ένα από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι η ήδη ανεπτυγμένη πλατφόρμα δικτύωσης και προώθησης (e-networking/promotion) https://www.e-crosscoastal.eu/ η οποία παρέχει τα παρακάτω:

Πληροφόρηση

Δικτύωση

Συλλογή στοιχείων των 2 Παρατηρητηρίων / Κέντρων Πληροφόρησης του Μπάλου και του Ακάμα

Προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών που σχεδιάστηκαν

Οι εταίροι του έργου CROSS-COASTAL-NET, προσκαλούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (πχ τουριστικά γραφεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ), να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.e-crosscoastal.eu/el/user/login

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση δυσκολιών κατά την εγγραφή, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας:

https://www.e-crosscoastal.eu/el/contact

 

 

 

 

                                                                                                                                          Εκ του Δήμου.