Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Γραμματεία Δημάρχου:.............................................................................................28223-40200

Γραφείο Αντιδημάρχων:...........................................................................................28223-40200

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών:...................................................................28223-40216

Fax.......................................................................................................................28220-83093

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου:.......................................................................28223-40222

Γραφείο Προσωπικού:...............................................................................................28223-40210

Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο:...........................................................................................28223-40224

Fax Δημοτολογίου:.....................................................................................................28220-83329

Γραφείο Πρωτοκόλλου:..............................................................................................28223-40223

Γραφείο Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων:...............................................................28223-40225

Γραφείο Παιδείας και Κοινωνικών Θεμάτων:...........................................................28223-40225

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου:...........................................................28220-83105, 31989

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κισσάμου (ΚΕΠ):...................................................28223-40221

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Έλους (ΚΕΠ):.........................................................28220-83250

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισσάμου:..............................................................28223-40202

Δήμος Κισσάμου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε:...........................................................28223-40202

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών:..........................................................................28223-40204

Τεχνική Υπηρεσία:.......................................................................................................28223-40205

Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης:...................................................................28223-40206, 40-207

Βιολογικός:...................................................................................................................28223-40219

Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού:.........................................................................................28223-40223

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας:................................................................28220-22121

Fax Οικονομικής Υπηρεσίας:..................................................................................28220-22121

Γραφείο Μισθοδοσίας:.............................................................................................28223-40214

Λογιστήριο:..................................................................................................28223- 40211, 40220

Δημοτικός Ταμίας:....................................................................................................28223-40203

Γραφείο Προμηθειών:................................................................................28223-40217, 40-215

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας:..................................................................................28223-40231

Ταμείο (εισπράξεις):................................................................................................28223-40218

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων:.........................................................28223-40230

 

 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

 

Στροβλές-Έλος-Βλάτος-Περβόλια (Αργυρώ Κουτρούλη): 28223-40215

 

Κάμπος-Αμυγδαλοκεφάλι-Βάθη-Κεφάλι (Ελένη Κυριτσάκη): 28220-83250

 

Ποταμίδα-Βουλγάρω-Δραπανιά-Χαιρεθιανά-Καλουδιανά-Σφακοπηγάδι (Γιάννης Μουντάκης): 28223-40231

 

Τοπόλια-Σάσσαλος-Φαλελιανά-Περβολάκια-Μαλάθυρος-Ρόκκας (Κυριακή Μητσοτάκη): 28223-40214

 

Γραμβούσα-Λουσακιές-Σηρικάρι-Πολλυρήνια-Κουκουναρά-Κίσσαμος-Καλάθενες (Ελένη Πιμπλή): 28223-40224

 

Πλάτανος-Καλλεργιανά-Καλάθενες-Κίσσαμος (Βασίλης Σκουνάκης): 28223-40218