Δήλωση διαζυγίου

  1. Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής και απόφαση πρωτοδικείου επικυρωμένα
  2. Απόφαση πρωτοδικείου (για πολιτικό γάμο)
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί στο ληξιαρχείο του Δήμου μας, από όπου θα φαίνεται ότι ο γάμος έχει λυθεί.

 

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 40 ημερών