Δήλωση Βάπτισης

  1. Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς

Η δήλωση της βάπτισης πρέπει να γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης και δηλώνεται από τον ένα εκ των δύο γονέων και από τους συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος μέχρι και τρίτου βαθμού.