Δήλωση γέννησης στα δημοτολόγια

 

Για δήλωση γέννησης στα δημοτολόγια απαιτείται:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στο Δημοτολόγιο που είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς. Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν οικογενειακές μερίδες σε δύο διαφορετικούς Δήμους θα πρέπει και οι δύο Δήμοι να ενημερωθούν.