Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να λάβει ειδική πληροφόρηση αναφορικά με τις αποφάσεις, που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα του δήμου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας.

 

Αποφάσεις Συλλογικών οργάνων