24-02-2012, Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κίσσαμος 24/2/2012                                             

ΔΗΜΟΣ    ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. 2571                          

Επιτροπή Διαβούλευσης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Αρ. 1

 

Προς : Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν/ση: Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων: - Κα Σκουλάκη Ευφροσύνη

-Κος Κουκουράκης Κων/νος

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης την 7 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ στην αίθουσα διαλέξεων του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2012.

2. Συζήτηση πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2012.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

 

 

                                                                 Κουμάκης Νεκτάριος

                                                Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                    Αντιδήμαρχος