01/02/2013, Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κισσάμου με θέμα: Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2013

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Αρ. 1/2013

 

Προς : Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν/ση: Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων: - Κα Σκουλάκη Ευφροσύνη -Κος Κουκουράκης Κων/νος

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις  12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ  στο Πολιτιστικό Κέντρο  που βρίσκεται στο υπόγειο του Δημαρχείου, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2013»

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη  13  Φεβρουαρίου 2013 , ώρα : 19:00 στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα .

 

                                                                 Κουμάκης Νεκτάριος

 

                                                Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                    Αντιδήμαρχος