Έργα ΕΣΠΑ

1) Κέντρο Κοινότητας

1.1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

1.1.1) 2017-2018

1.1.2) 2018-2019

1.1.3) 2019-2020

1.2) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.2.1) SUMMER YOUTH CLUB

1.2.2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2018

1.2.3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2018 

1.3) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.3.1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 03/2019

1.3.2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 04/2019

1.3.3) ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 03-04/12/2019

1.3.4) Κ.Δ.Β.Μ 2019

1.3.5) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 09/2020

1.3.6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 10/2020 

 

Aπολογισμός των δράσεων μας για την τριετία 2017-2020

 

 

2) Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Αγορά Γηπέδων Αντλιοστασίων Α2, Α7, Α8 και Α1 »

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές»

 

 


3) Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές»


4) Cross Coastal Net

 

5) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κισσάμου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ/ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.768.220,81

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.768.220,81

Έτος ένταξης: 2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5033621

 

Η πράξη αφορά στην δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Κισσάμου. Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου επιλέχθηκε να αναπτυχθεί σε τμήμα του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Κισάμου του Δήμου Κισσάμου που είναι και η έδρα του δήμου, καθώς πρόκειται για το εμπορικό κέντρο της ευρείας περιοχής του Δήμου με πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και τουριστική δύναμη. Την ενότητα του ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) συνθέτουν οι παρακάτω δρόμοι ή τμήματα δρόμων και πλατείες Οδός Σκαλίδη, Οδός Λιονάκη , Οδοί Βαρδαντώνη, Φρουδάκη και Ομογενών Αμερικής από την Σκαλίδη μέχρι την πλατεία Βενιζέλου / εθνική οδό καθώς και η οδός που οριοθετεί στα βόρεια την πλατεία Βενιζέλου. Η πλατεία Τζανακάκη και η πλατεία μπροστά (ανατολικά) από το αρχαιολογικό μουσείο .Επίσης περιλαμβάνει τον δημοτικό χώρο στάθμευσης. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τους κεντρικότερους δρόμους και πλατείες τις Κισάμου, η οποία παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο έντονος εμπορικός και επιχειρηματικός χαρακτήρας της, ο ισχυρός χαρακτήρας κεντρικότητας, ο κτιριακός και αρχιτεκτονικός πλούτος, η γειτνίαση των εμπορικών καταστημάτων με μνημεία και ελεύθερους δημόσιους χώρους, η συνεκτικότητα.

6)Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στο Ακρωτήριο Γραμβούσας