Επιτροπή ποιότητας ζωής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (2011-2012)


Καστανοπουλάκης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

Τουλουπάκης Θεόδωρος

Μουντάκης Μιχαήλ του Δημοσθένη

Κελαϊδής Ιωάννης

Χαραλαμπάκης Παναγιώτης

Χορευτάκη Στεφανία

Κουκουράκης κωνσταντίνος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (2011-2012)

Βαρουχάκη Διαμαντία

Μυλωνάκης Νεκτάριος

Χριστουλάκης Κωνσταντίνος

Χαιρετάκης Μιχαήλ

Πατερομιχελάκη Αικατερίνη