ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/6/2019 έως 30/9/2019» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (κατόπιν άγονου διαγωνισμού)

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/6/2019 έως 30/9/2019» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (κατόπιν άγονου διαγωνισμού)

Επίσκεψη Δημάρχου,Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Κ Κισσάμου σε εργαζόμενους Δημόσιων υπηρεσιών τις ημέρες των εορτών του Πάσχα.

Επίσκεψη Δημάρχου,Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Κ Κισσάμου σε εργαζόμενους Δημόσιων υπηρεσιών τις ημέρες των εορτών του Πάσχα.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»