Χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων και το βάρος οχημάτων.
 3. Διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα οχήματα και ωράριο διέλευσης των οχημάτων
 4. Ανάλογα με την περίπτωση (ακριβές αντίγραφο του αρμόδιου Πολεοδομικού Τμήματος ):

  • άδεια οικοδομής
  • άδεια κατεδάφισης
  • άδεια εκσκαφής

 5. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση που απαιτείται.