Παράταση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - ΤΟΠΣΑ ΚΥΔΩΝ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)


Αγαπητοί Εταίροι,

Σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση και την Αίτηση Ωφελουμένων, έπειτα από την παράταση που αποφασίστηκε στο Δ.Σ. της Α.Σ. για τα Τοπικά  Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) με σκοπό να  την αναρτήσετε εκ νέου στις ιστοσελίδες σας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.