ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

Ύστερα από την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 22 Μαρτίου στην Τ.Κ. Κάμπου, παρακαλούμε έως την Δευτέρα 30 Απριλίου όπως μας γνωρίσετε τις συνέπειες που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε υποδομές και περιουσίες πολιτών εκτός από την γεωργική έκταση, τα στοιχεία τα οποία τα έχουμε από το δελτίο συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος.