Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρόσκληση Νο 02 Αριθ. Πρωτ. 3361.

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2) την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κανονισμός λειτουργίας αιγιαλού – παραλίας – θαλασσίων μέσων αναψυχής - κινητές καντίνες.  

 

                                                                                  Κίσαμος 13-3-2012

                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

                                                                   ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ