Επαναληπτική διακήρυξη για διαγωνισμό πετρελαίου θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί αναλυτικά την Διακήρυξη Διαγωνισμού