Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κισσάμου του οικονομικού έτους 2012.

 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κισσάμου, οικονομικού έτους 2012, επικυρώθηκε με την αριθμό 568/24-4-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.

Ακολουθεί το αρχείο :