Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Πρόσκληση Νο3 Αριθ. Πρωτ. 6509.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2) την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Μαΐου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σνακ Μπαρ) στη θέση «Λιβάδια» Τ.Κ. Καλεργιανών, από την Αλυγιζάκη Ειρήνη του Ιωάννη.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Παντοπωλείο-Οπωροπαντοπωλείο ) στη θέση Νωπήγεια  Τ.Κ. Δραπανιά, από την Κανζα Αικατερίνη του Παναγιώτη.
  3. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σνακ Μπαρ) στη θέση Βουλγάρω Τ.Κ. Βουλγάρω, από τον Φαντάκη Νικόλαο του Γρηγορίου.

 

                                                                           Κίσαμος 17-5-2012

                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                 ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ