Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η , Νο 06 Αριθ. Πρωτ. 10410. Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Δήμος Κισάμου

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2), την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Ιουλίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων παραλίας σε ιδιώτες.

                                                                                  

                                                                                      Κίσαμος 18-7-2012

                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

                                                                      ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ