Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 2 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Αρ.Πρωτ:663

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 2

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις  22-1-2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

    1. Εγκριση εξόδων μετακίνησης στην Αθήνα Δημάρχου,Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ.

    2. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικά έξοδα.

    3. Εγκριση απολογισμού Ν.Π <Δημοτικοί Βρεφ/κοί Σταθμοί Κισσάμου> έτους 2012.

    4. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου,Αντιπροέδρου και μελών διοίκησης Ν.Π <Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισσάμου>.

    5. Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου .

             (Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)

    6. Αποζημίωση εισφοράς σε χρήμα Σκουνάκη Δημητρίου του Εμμ.και Σκουνάκη Παναγιώτας του Εμμ.

    7. Aποζημίωση εισφοράς σε χρήμα Νοικοκυράκη Γεωργίου και Νοικοκυράκη Ευθύμιου του Ιωάννη.

    8. Αποζημίωση εισφοράς σε χρήμα Κορναράκη Μαρίας του Στυλιανού.

    9. Προσκύρωση τμήματος Σχ.Πόλεως στην ιδιοκτησία Σταθοπούλου Ελευθερίας.

            (Αποζημίωση στο Δήμο 12,95 τ.μ.)

    10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

    11. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαινταρλή-Μαρίας Μαγιαλού για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την εκμετάλλευση ορυχείου γύψου της <ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΜΠΟΥ ΑΛΤ> στη θέση <Ορμος Στομίου> Δήμου Κισσάμου.

    12. Αδειοδοτήσεις γυψορυχείων στην περιοχή <Ορμος Στομίου> Δήμου Κισσάμου.

    13. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον εξοπλισμό της γεώτρησης του ΤΟΕΒ στη θέση <Βολακιάς>.

    14. Ενημερώσεις.

 

 

                                                         Κίσσαμος 18 -1-2013                                                                   

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

 

 

                                      ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αρχεία