Σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 01 Αριθ. Πρωτ. 1423.

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Εφ. Πολεμιστών 1941 2) την εβδόμη (7η) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης της Κισάμου.  

 

                                                                                  Κίσαμος 2-2-2012

                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

                                                                   ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ