ΤΡΕΙΣ ΓΑΛΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΤΡΕΙΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ!

 

Την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 ανακοινώθηκαν επίσημα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος στη χώρα μας, οι βραβευμένες ακτές με την Γαλάζια Σημαία για το 2014.

Η Γαλάζια Σημαία είναι ένα διεθνές βραβείο το οποίο αποδεικνύει την οργάνωση μίας ακτής, την καθαρότητα των νερών, την ασφάλεια των λουομένων, τις παροχές για ΑΜΕΑ, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και γενικά την ποιότητα των παροχών της.

 

Πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δραστηριότητες ώστε να τηρούνται και τα 32 αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος και ακολουθώντας τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Εθνικού Διαχειριστή (ΕΕΠΦ), αποκτήσαμε φέτος:

  • Δύο Γαλάζιες σημαίες στην παραλία Παχιά Άμμος Φαλασσάρνων (Φαλάσσαρνα/Παχιά Άμμος 1-Αριστερό άκρο & Φαλάσσαρνα/Παχιά Άμμος 2-Δεξιό άκρο) σύμφωνα και με σχετική πρόταση του Εθνικού Διαχειριστή, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, για την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της πολύ μεγάλης (800 μέτρα) και διάσημης παραλίας, με συγκέντρωση χιλιάδων λουομένων κατά την κολυμβητική  περίοδο
  • Και για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ στην παραλία  του Μαύρου Μόλου, όπου είναι η πλέον πολυσύχναστη μέσα στο Καστέλι.

 

Επιπλέον, βραβεύθηκε με την Γαλάζια Σημαία για το 2014 και η παραλία του Ελαφονησίου (όνομα ακτής: Βουλισμένη) κατόπιν σχετικής αίτησης  που υπέβαλλε ο Δήμος Κανδάνου- Σελίνου στον οποίο ανήκει το σημείο δειγματοληψίας.

 

Θυμίζουμε ότι το 2012, ήταν Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ με την βράβευση της Παχιάς Άμμου Φαλασσάρνων η οποία είχε τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από το Πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν πολλές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις όπως καθαρισμοί ακτών, ενημερώσεις πολιτών και επισκεπτών, επαφή παιδιών με θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του, σε συνεργασία με την Νεολαία Κισσάμου, σχολεία του Δήμου μας, συλλόγους και καταστήματα.

Προστατεύτηκαν με ειδικές περιφράξεις και σημάνσεις οι αμμοθίνες στην Παχιά Άμμο και γενικά όλες οι περιοχές με φυσική βλάστηση στις βραβευμένες ακτές. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο κρινάκι της θάλασσας που είναι προστατευόμενο είδος και αναπτύσσεται ευρέως στις ακτές της περιοχής μας. Κατά την έναρξη της φετινής κολυμβητικής περιόδου, θα πραγματοποιηθούν εκ νέου περιφράξεις θα διορθωθούν οι παλιές που καταστράφηκαν κατά την χειμερινή περίοδο και θα τοποθετηθούν σχετικές ειδικές σημάνσεις για την προστασία της φυσικής βλάστησης.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 2013, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο (190856/1-8-2013) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης, ο Δήμος μας υπέβαλλε αιτήσεις ένταξης επτά νέων ακτών στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Η πληρότητα των αιτήσεων, η τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία που τις συνόδευαν, είχε σαν συνέπεια την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αρμόδιων υπηρεσιών και την ένταξη τελικά και των  επτά ακτών στο Πρόγραμμα και την απόκτηση επτά νέων κωδικών σημείων δειγματοληψίας (με την υπ’αριθ. 2704/31-10-2013 Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντ. Διοίκ. Κρήτης).

Οι ακτές οι οποίες εντάχθηκαν είναι: ΝΟΠΗΓΕΙΑ, ΔΡΑΠΑΝΙΑΣ, ΚΟΥΡΦΑΛΩΝΑΣ, ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, ΒΙΓΛΙΑ, ΣΦΗΝΑΡΙ και ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ. Με την ενέργεια αυτή, ο Δήμος Κισσάμου έχει την δυνατότητα να υποβάλλει προτάσεις για Γαλάζιες Σημαίες στις περιοχές αυτές για το 2015 και τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ακτή να έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Παρακολούθησης έχοντας επίσημα σημείο δειγματοληψίας και αντίστοιχο κωδικό.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των υδάτων όλων των ακτών της χώρας που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Παρακολούθησης οι οποίες πραγματοποιούνται από  την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, αναρτώνται μετά την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου (1η Ιουνίου 2014, βάσει της υπ’αριθ. 446/30-04-2014 της ΕΓΥ), στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΓΥ www.bathingwaterprofiles.gr και είναι διαθέσιμα στο κοινό.

 

Εκ του Δήμου