Πρόσκληση σε Ενημερωτική συνάντηση, τη Δευτέρα 18/11/2013 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις:  «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με Συντονιστή Εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)» και «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)»,σας  προσκαλούν σε  Ενημερωτική συνάντηση, τη Δευτέρα 18/11/2013 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου και ώρα 20:00, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των δυνητικά ωφελούμενων, των επιχειρήσεων και των συλλογικών φορέων, για το περιεχόμενο και τους στόχους των προγραμμάτων.

 

Στα πλαίσια της συνάντησης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες και τα οφέλη των προγραμμάτων και θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση για τις προοπτικές απασχόλησης των συμμετεχόντων και τις ευκαιρίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενώ οι Υπεύθυνοι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες προκύψουν.