Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Κισσάμου

α) στη Δημοτική Ενότητα Κισσάμου (Κ. ΚΕΠ: 782) και

β) στη Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης (Κ. ΚΕΠ: 622) του Νομού Χανίων

 

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο